Thông tin thanh toán

Quý khách có thể đến tất cả các chi nhánh của những ngân hàng sau để thanh toán:

1. Tài khoản ngân hàng Đông Á:
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản:0102510106
– Chi Nhánh Lê Văn Sỹ
– http://www.eab.com.vn

2. Tài khoản ngân hàng Vietcombank:
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 0071004223645
– Chi nhánh Kỳ Đồng
– http://www.vietcombank.com.vn

3. Tài khoản ngân hàng VP Bank:
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 2667622
– http://www.vpb.com.vn

4. Tài khoản ngân hàng Techcombank:
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 10622851899013
– Chi Nhánh Lê Văn Sỹ
– https://www.techcombank.com.vn

5. Tài khoản ngân hàng ACB:
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 202416729
– Chi Nhánh Lê Văn Sỹ
– http://www.acb.com.vn

6. Tài khoản VietinBank
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 711AC9490454
– http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html

7. Tài khoản ngân hàng Agribank
– Chủ tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số tài khoản: 1604205366100
– Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi
– http://www.acb.com.vn

8. Tài khoản ngân hàng Sacombank
– Chủ Tài khoản: Dương Quốc Cường
– Số TK : 060121582778
– Chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi

LƯU Ý: Quý khách vui lòng ghi thông tin người chuyển, số điện thoại người chuyển và thông tin khách, sau khi có biên nhận vui lòng chụp và gửi về Email sau: visabaongoc@gmail.com