TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

miencapgiaypheplaodongcholaodongnuocngoai

TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Giấy phép lao động là tài liệu pháp lý quan trọng đối với người lao động nước ngoài

tại Việt Nam và người sử dụng lao động. Những người nước ngoài khi lao động tại

Việt Nam phải xin giấy phép để bảo hộ cho quyền pháp lý của mình. Tuy nhiên trong

một số trường hợp đối tượng được miễn xin cấp giấy phép.

Miễn giấy phép lao động là không phải xin giấy phép lao động, lập hồ sơ thường là thời gian

làm việc dưới 3 tháng. Tuy nhiên thực tế vẫn phải làm thủ tục xin giấy phép lao động những

người lao động được miễn thì sẽ có kết quả trả về xác nhận trường hợp không thuộc diện

phải xin cấp giấy phép.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
TRƯỜNG HỢP KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Đối tượng thuộc diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ

thuộc phạm vi của Việt Nam với WTO

 •  Đối tượng vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực

hiện nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý

và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy

định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền

của Việt Nam và nước ngoài.

 • Đối tượng được Bộ ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
 • Được cơ quan, tổ chức của người  nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại cơ sở giáo dục đào tạo tại Việt Nam
 • Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hay tổ chức quốc tế tại Việt Nam
 • Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng đồng không quá 90 ngày trong 01 năm
 • Đối tượng vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật
 • Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam
 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác
 • hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
đối tu
    Đối tượng miễn cấp giấy phép lao động

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền xác nhận người lao động  nước ngoài không

phải xin cấp giấy phép lao động. Việc đề nghị làm xác nhận người nước ngoài không thuộc diện

cấp giấy phải xin trước ít nhất 07 ngày làm việc , kể từ khi ngày người lao động nước ngoài bắt

đầu làm việc tại Việt Nam.

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC
 
88 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
 
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
 
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
 
Email: visabaongoc@gmail.com
 
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Website: Visa Bảo Ngọc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *