VISA UCRAINA, DỊCH VỤ XIN VISA UCRAINA

VISA UCRAINA, DỊCH VỤ XIN VISA UCRAINA

VISA DU LỊCH UCRAINA

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo đã sao y, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Giấy khai sinh, CMND (bản sao y)
 5. Giấy kết hôn/ly hôn

Chứng minh tài chính:

 • Giấy tờ nhà đất, ô tô( sao y bản chính)
 • Sao kê tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận ngân hàng)
 • Giấy xác nhận số dư hiện tại của thẻ ATM hoặc sổ tiết kiệm (bản gốc có xác nhận ngân hàng)

Chứng minh công việc:

** Nếu là Doanh Nghiệp

– Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

– Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

– Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

** Nếu là Nhân Viên

– Hợp đồng lao động (sao y bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của công ty)

– Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng mộc treo công ty) hoặc xác nhận lương 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận của công ty)

– Đơn xin nghỉ phép (bản gốc, có xác nhận của công ty) ghi rõ trong thời gian nghỉ được

** Nếu là học sinh

– Giấy xác nhận học sinh của trường

– Giấy xin phép nghỉ hoc ( nếu trong thời gian có lịch học )

– Giấy đồng ý cho con đi du lich của bố mẹ có xác nhận của địa phương

– Bản sao hộ chiếu của ba/ mẹ có chữ ký(sao y bản chính)

– Giấy xác nhận thanh toán

***Nếu không có bố mẹ đi cùng bổ sung công việc và tài chính của bố/ mẹ

** Nếu đã nghỉ hưu

– Quyết định nghỉ hưu

– Sổ hưu, lương hưu

PHÍ : 170 USD/pax

Nếu có trẻ em đi cùng

Dưới 6 tuổi : giảm 65 usd

Từ 6 tuổi đến 12 tuổi tính phí như người lớn

– Phí này bao gồm:

+ Phí sứ quán: 65 usd

+ Phí dịch thuật, dịch vụ

–  Phí này chưa bao gồm: 

+ Phí trung tâm tiếp nhận: 515.000 VND

+ Phí bảo hiểm : BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Khách trình diện phỏng vấn- VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Sau 15 ngày trình diện có kết quả

Hồ sơ cung cấp sao y bản chính

VISA CÔNG TÁC UCRAINA

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo , còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
 3. Sổ hộ khẩu, (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Giấy khai sinh, CMND (bản sao y)
 5. Giấy kết hôn / ly hôn
 6. Chứng minh tài chính: ( nếu có ) : Giấy xác nhận số dư hiện tại của thẻ ATM hoặc sổ tiết kiệm (bản gốc có xác nhận ngân hàng)
 1. Chứng minh công việc:

** Nếu là Doanh Nghiệp

– Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

– Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

– Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

** Nếu là Nhân Viên

– Hợp đồng lao động (sao y bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của công ty)

– Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng mộc treo công ty) hoặc xác nhận lương 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận của công ty)

– Quyết định cử đi công tác và chi trả(bản gốc, có xác nhận của công ty) ghi rõ trong thời gian

– Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

– Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

– Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

 1. Bộ thư mời 
 • Thư mời, vé tham gia hội nghị (có đầy đủ nội dung về người mời và người được mời ( tên, địa chỉ, sđt, email, lý do mời, thời gian mời…)
 • Bản sao hộ chiếu người mời
 • Chứng minh mối quan hệ giữa hai công ty: hợp đồng giao dịch, thư từ, email…
 • Lịch trình

PHÍ : 170 USD/pax

Phí này bao gồm:

 • Phí sứ quán 65 usd
 • Phí dịch vụ và dịch thuật 

Phí này chưa bao gồm

 • Phí trung tâm tiếp nhận 515.000 VNĐ
 • Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu. Nhấp tại đây

Trình diện phỏng vấn Hồ Chí Minh – VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian làm việc trung bình để có visa Ucraina là 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ A4

VISA UCRAINA THĂM THÂN NHÂN

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo sao y, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Giấy khai sinh, Thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân  (bản sao y)
 5. Giấy kết hôn / ly hôn

Chứng minh tài chính:

 • Giấy tờ nhà đất, ô tô( sao y bản chính)
 • Sao kê tài khoản ngân hàng 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận ngân hàng)
 • Giấy xác nhận số dư hiện tại của thẻ ATM hoặc sổ tiết kiệm (bản gốc có xác nhận ngân hàng

Chứng minh công việc:

** Nếu là Doanh Nghiệp

– Giấy phép kinh doanh (sao y bản chính)

– Biên lai nộp thuế TNDN năm nay và năm trước đó (sao y bản chính)

– Sao kê tài khoản hoạt động của công ty 03 tháng gần nhất (bản gốc có dấu xác nhận của ngân hàng)

** Nếu là Nhân Viên

– Hợp đồng lao động (sao y bản chính hoặc bản sao có dấu xác nhận của công ty)

– Bảng lương 3 tháng gần nhất (bản sao, có đóng mộc treo công ty) hoặc xác nhận lương 03 tháng gần nhất (bản gốc có xác nhận của công ty)

– Đơn xin nghỉ phép (bản gốc, có xác nhận của công ty) ghi rõ trong thời gian nghỉ được

** Nếu là học sinh

– Giấy xác nhận học sinh của trường

– Giấy xin phép nghỉ hoc ( nếu trong thời gian có lịch học )

– Giấy đồng ý cho con đi du lich của bố mẹ có xác nhận của địa phương

– Bản sao hộ chiếu của ba/ mẹ có chữ ký(sao y bản chính)

– Giấy xác nhận thanh toán

***Nếu không có bố mẹ đi cùng bổ sung công việc và tài chính của bố/ mẹ

** Nếu đã nghỉ hưu

– Quyết định nghỉ hưu

– Sổ hưu, lương hưu

Bộ thư mời 

 • Thư mời (có đầy đủ nội dung về người mời và người được mời ( tên, địa chỉ, sđt, email, lý do mời, thời gian mời…)
 • Bản sao hộ chiếu người mời
 • Bản tường trình mối quan hệ ( nếu bạn trai/ bạn gái)
 • Nếu người mời chi trả chi phí chuyến đi, yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn tài chính của người mời:
 • Xác nhận công việc
 • Mức lương, Sao kê tài sản ngân hàng
 • Mối quan hệ giữa người mời & được mời (giấy khai sinh, hình ảnh, email, thư,…)
 • Sổ tiết kiêm (sao y), giấy tờ nhà đất, ô tô ( sao y), Địa chỉ chỗ ở hiện tại

PHÍ: 170 USD /pax

Nếu có trẻ em theo cùng

Dưới 6 tuổi : giảm 65 USD

Từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi tính phí như người lớn

– Phí này bao gồm:

+ Phí sứ quán: 65 USD 

+ Phí dịch thuật, dịch vụ

–  Phí này chưa bao gồm: 

+ Phí trung tâm tiếp nhận: 515.000 VND

+ Phí bảo hiểm : BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Khách trình diện phỏng vấn- VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Sau 15 ngày trình diện có kết quả

Hồ sơ cung cấp sao y bản chính

VISA UCRAINA DU HỌC

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo sao y, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có), còn thời hạn tối thiếu là 3 tháng sau ngày rời khỏi U-crai-na khai trong hồ sơ, tối thiểu còn 2 trang trống
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Giấy khai sinh, Thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân  (bản sao y)
 5. Giấy kết hôn / ly hôn (nếu có)
 6. Bảo hiểm y tế có giá trị ít nhất là 30.000 euro hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 7. Các giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo đủ tài chính cho thời gian dự định lưu trú tại U-crai-na và quay trở về quốc gia nơi sinh sống hoặc quá cảnh đến nước thứ ba
 8. Đặt vé máy bay
 9. Bộ thư mời : Bản gốc thư mời cấp bởi trường đại học liên quan ở Ucraina (có đầy đủ thông tin về người mời và người được mời: tên, địa chỉ, SĐT, lý do mời, thời gian mời,…)
 10. Bằng cấp liên quan: Bản gốc bằng tốt nghiệp và bảng điểm được dịch sang tiếng Ucraina.

PHÍ: 170 USD /pax

Phí này bao gồm:

Phí sứ quán 65 USD
Phí dịch vụ và dịch thuật 

Phí này chưa bao gồm

Phí trung tâm tiếp nhận 515.000 VNĐ
Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu.
Trình diện phỏng vấn Hồ Chí Minh – VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian làm việc trung bình để có visa Ucraina là 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ A4

VISA ĐỐI VỚI VỢ CHỒNG CỦA NGƯỜI UCRAINA

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo sao y, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có), còn thời hạn tối thiếu là 3 tháng sau ngày rời khỏi U-crai-na khai trong hồ sơ, tối thiểu còn 2 trang trống
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân  (bản sao y)
 5. Bản gốc Giấy chứng nhận kết hôn về đăng ký kết hôn giữa đương đơn và công dân Ucraina kèm theo bản sao hộ chiếu của công dân Ucraina. Giấy chứng nhận kết hôn do nước ngoài cấp nên được hợp pháp hóa và dịch sang tiếng Ucraina và được chứng nhận hợp lệ.
 6. Bảo hiểm y tế có giá trị ít nhất là 30.000 euro hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 7. Các giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo đủ tài chính cho thời gian dự định lưu trú tại U-crai-na và quay trở về quốc gia nơi sinh sống hoặc quá cảnh đến nước thứ ba
 8. Đặt vé máy bay

PHÍ: 170 USD /pax

Phí này bao gồm:

Phí sứ quán 65 USD
Phí dịch vụ và dịch thuật 

Phí này chưa bao gồm

Phí trung tâm tiếp nhận 515.000 VNĐ
Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu.
Trình diện phỏng vấn Hồ Chí Minh – VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian làm việc trung bình để có visa Ucraina là 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ A4

VISA LÀM CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI UCRAINA

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo sao y, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có), còn thời hạn tối thiếu là 3 tháng sau ngày rời khỏi U-crai-na khai trong hồ sơ, tối thiểu còn 2 trang trống
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân  (bản sao y)
 5. Bảo hiểm y tế có giá trị ít nhất là 30.000 euro hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 6. Các giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo đủ tài chính cho thời gian dự định lưu trú tại U-crai-na và quay trở về quốc gia nơi sinh sống hoặc quá cảnh đến nước thứ ba
 7. Thư mời từ công ty nước ngoài đăng ký hợp lệ tại Ucraina
 8. Đặt vé máy bay

PHÍ: 170 USD /pax

Phí này bao gồm:

Phí sứ quán 65 USD
Phí dịch vụ và dịch thuật 

Phí này chưa bao gồm

Phí trung tâm tiếp nhận 515.000 VNĐ
Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu.
Trình diện phỏng vấn Hồ Chí Minh – VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian làm việc trung bình để có visa Ucraina là 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ A4

VISA UCRAINA TÔN GIÁO TRUYỀN GIÁO

 1. 2 hình 3.5×4.5 nền trắng, không quá 6 tháng
 2. Hộ chiếu bản gốc + photo sao y, còn hạn 6 tháng, có chữ ký, nộp kèm hộ chiếu cũ (nếu có)
 3. Sổ hộ khẩu (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
 4. Giấy khai sinh, Thẻ căn cước hay chứng minh nhân dân  (bản sao y)
 5. Bảo hiểm y tế có giá trị ít nhất là 30.000 euro hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương;
 6. Các giấy tờ chứng minh khả năng đảm bảo đủ tài chính cho thời gian dự định lưu trú tại U-crai-na và quay trở về quốc gia nơi sinh sống hoặc quá cảnh đến nước thứ ba
 1. Thư mời của một tổ chức tôn giáo ở Ucraina cho các hoạt động truyền giáo ngắn hạn kèm theo một thư do Bộ/ Sở Văn hóa về các vấn đề tôn giáo của chính quyền bang hoặc thành phố có liên quan – tùy theo cơ quan tôn giáo đã đăng kí.
 2. Đặt vé máy bay

PHÍ: 170 USD /pax

Phí này bao gồm:

  • Phí sứ quán 65 USD
  • Phí dịch vụ và dịch thuật 

Phí này chưa bao gồm

  • Phí trung tâm tiếp nhận 515.000 VNĐ
  • Phí bảo hiểm du lịch toàn cầu. Nhấp tại đây

Trình diện phỏng vấn Hồ Chí Minh – VISA KHÔNG BAO ĐẬU

Thời gian làm việc trung bình để có visa Ucraina là 15 ngày làm việc

Hồ sơ cung cấp sao y công chứng trên khổ A4

HỒ SƠ XIN VISA UKAINA CÔNG TÁC 

xem-tai-day (1)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC

88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM

Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường

0915526190 – 0983915304 Ms. Trang

Email: visabaongoc@gmail.com

Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Website: https://visabaongoc.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button