BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Thời hạn bảo hiểm Chương trình C
30.000 USD
Đến 5 ngày 264.000
Đến 8 ngày 340.000
Đến 11 ngày 408.00
Đến 15 ngày 452.000
Đến 24 ngày 502.000
Đến 31 ngày 552.000
Đến 45 ngày 832.000
Đến 59 ngày 1.252.000
Đến 94 ngày 1.812.000
Đến 122 ngày 2.372.000
Đến 150 ngày 3.072.000
Đến 180 ngày 3.632.000

TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *