BẢNG PHÍ BẢO HIỂM DU LỊCH TOÀN CẦU

Thời hạn bảo hiểm Chương trình C
30.000
Chương trình D
50.000
Chương trình E
100.000
Đến 3 ngày 11 12 13
Đến 5 ngày 12 15 18
Đến 8 ngày 14 17 23
Đến 15 ngày 18 25 45
Đến 24 ngày 25 34 57
Đến 31 ngày 30 42 68
Đến 45 ngày 41 56 92
Đến 60 ngày 54 71 116
Đến 90 ngày 77 99 132
Đến 120 ngày 100 126 169
Đến 150 ngày 122 153 217
Đến 180 ngày 146 182 265

TÍNH BẰNG ĐƠN VỊ TIỀN EUR = 23,500 VND 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *