HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN XIN VISA NAUY

nauy

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀN ĐƠN XIN VISA NAUY

Nauy là một trong những thành viên của khối Schengen, do đó có sự nhất quán chung về

thủ tục visa xuất nhập cảnh vào các nước thuộc khối Schengen, Nauy cũng vậy. Bạn đang

tìm hiểu về cách thức làm thủ tục visa Nauy và đang thắc mắc cách điền đơn như thế nào?

Visa Bảo Ngọc sẽ hướng dẫn điền đơn xin visa Nauy giúp bạn trong bài viết dưới đây.

visa_đi_nauy_norway

Mẫu đơn xin visa Nauy có sự nhất quán với mẫu đơn các nước thuộc khối Schengen. Khi điền

đơn thị thực Schengen bạn lưu ý một số điểm chung và cung cấp lần lượt thông tin thứ tự trên

tờ khai theo hướng dẫn điền đơn xin visa Nauy của chúng tôi.

Một số điểm chung cần lưu ý:

1.Bạn có thể sử dụng mẫu đơn gốc, bản in tải từ mạng Internet.

2.Đơn xin visa ngắn hạn.

3.Viết rõ ràng trong tờ khai.

4.Sau khi điền đầy đủ thông tin nhớ ký tên trên đơn xin cấp thị thực.

5.Các địa chỉ ở Nauy mà bạn đến phải khai rõ: số nhà, tên phố, thành phố

và mã bưu điện.

6.Trong đơn xin cấp thị thực phải khai hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

7.Tất cả thông tin sai lệch sẽ dẫn đến việc bị từ chối cấp thị thực.

Các thông tin cần điền theo thứ tự tờ khai:

STT Tên đề mục Cách điền
1 Họ Khai họ theo thông tin trên hộ chiếu (trong trường hợp hộ chiếu có ghi họ của vợ thì điền « vợ » sau khi đã ghi họ của chồng
2 Họ khai sinh Khai họ khai sinh của bạn trong trường hợp họ đó khác với thông tin đã khai trên mục 1
3 Tên (các tên) Khai tên hay các tên của bạn theo thông tin trên hộ chiếu
4 Ngày sinh Khai ngày tháng năm sinh của bạn theo trật tự ngày/ tháng/ năm
5 Số chứng minh thư nhân dân Không cần thiết: mục này xin để trống
6 Nơi sinh Khai nơi sinh của bạn theo thông tin trên hộ chiếu
Yêu cầu khai cả tên quốc gia nơi bạn sinh mặc dù thông tin này không có trên hộ chiếu
7 Quốc tịch hiện tại Về nguyên tắc, khai quốc tịch mà bạn có theo hộ chiếu của bạn cũng như các quốc tịch khác mà bạn có
8 Quốc tịch gốc Khai quốc tịch mà bạn có khi sinh. Chỉ khai mục này trong trường hợp hiện tại bạn không còn giữ quốc tịch này nữa và quốc tịch này chưa được khai trong mục số 7
9 Giới tính Đánh dấu vào mục phù hợp với giới tính của bạn
10 Tình trạng hôn nhân Đánh dấu mục phù hợp với tình trạng hôn nhân hơp pháp của bạn

Trường hợp chung sống không đăng ký kết hôn, hãy đánh dấu mục

Autre và điền « sống chung không hôn thú »

Trong trường hợp PACS với công dân Pháp, hãy đánh dấu mục Autre

và điền « PACS »

11 Họ và tên bố Yêu cầu điền mục này dù thông tin không có trên hộ chiếu của bạn
Nếu bố bạn là người Pháp, yêu cầu ghi rõ thông tin này bên cạnh tên
12 Họ và tên mẹ Yêu cầu điền mục này dù thông tin không có trên hộ chiếu của bạn
Nếu mẹ bạn là người Pháp, yêu cầu ghi rõ thông tin này bên cạnh tên
13 Loại hộ chiếu Nếu bạn được cấp hộ chiếu phổ thông, bạn đánh dấu mục « passeport national »
14 Số hộ chiếu Yêu cầu điền thông tin như trên hộ chiếu
15 Cơ quan cấp hộ chiếu Yêu cầu điền rõ cơ quan cấp hộ chiếu và nơi cấp hộ chiếu của bạn
16 Thời gian được cấp hộ chiếu Yêu cầu ghi rõ thời gian đựợc cấp hộ chiếu ban đầu (lưu ý không phải thời gian hộ chiếu của bạn được gia hạn)
17 Thời gian hết hạn hộ chiếu Yêu cầu ghi rõ thời gian hộ chiếu của bạn hết hạn, có tính tới thời gian hộ chiếu của bạn được gia hạn nếu có
18 Cho phép quay trở lại Điền mục này chỉ trong trường hợp bạn không mang quốc tịch của quốc gia nơi bạn đang cư trú
Nếu bạn đánh dấu Oui, hãy ghi rõ số và thời hạn của thẻ cư trú được cấp bởi quốc gia nơi bạn đang cư trú
19 Nghề nghiệp Về nguyên tắc, Yêu cầu điền nghề nghiệp hiện tại của bạn với chú thích rõ ràng ví dụ “về hưu”, “giám đốc thương mại”…
Nếu bạn không nghề nghiệp, hãy điền “không nghề nghiệp”
20 Người sử dụng lao động hay tổ
chức nơi bạn đang làm việc
Khai tên tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơ sở giáo dục) nơi bạn đang làm việc và địa chỉ liên hệ
21 Điểm đến chính Khai tên quốc gia là điểm đến chính của bạn (về nguyên tắc là nước Pháp). Nếu bạn đến một vùng DOM hay lãnh thổ hải ngoại TOM của Pháp hãy điền Pháp và tên của vùng hay tên của lãnh thổ hải ngoại
22 Loại thị thực Đánh dấu mục phù hợp với yêu cầu của bạn
23 Thị thực Đánh dấu mục cá nhân, các cơ quan có thẩm quyền của Pháp không cấp thị thực tập thể
24 Số lần nhập cảnh Đánh dấu vào mục bạn mong muốn
25 Thời gian lưu trú Ghi thời gian mà bạn mong muốn
26 Các thị thực khác đã đựợc cấp và thời hạn Ghi các thị thực mà bạn đã được cấp để vào khối Schengen. Nếu có nhiều, xin cung cấp thông tin về 03 thị thực gần nhất của bạn.
27 Trường hợp quá cảnh Đánh dấu mục phù hợp
Điền thông tin về thời điểm hiệu lực của thị thực của quốc gia mà bạn đến hay điền “sans objet” nếu quốc gia này không đòi hỏi thị thực
28 Những lần bạn đã lưu trú ở quốc gia này hay các quốc gia khác thuộc khối Schengen Điền thông tin 03 kỳ lưu trú gần nhất
29 Mục đích chuyến đi Đánh dấu một mục phù hợp với mục đích chính chuyến đi của bạn
30 Ngày đến Điền ngày bạn dự định vào khối Schengen
31 Ngày đi Điền ngày bạn dự định rời khỏi khối Schengen
32 Cửa khẩu biên giới đầu tiên bạn đến hay lộ trình quá cảnh Điền tên cửa khẩu biên giới mà bạn có ý định vào khối Schengen hay lộ trình của bạn trong trường hợp quá cảnh
33 Phương tiện giao thông Nêu rõ phương tiện giao thông bạn dùng để rời khỏi quốc gia bạn đang cư trú và phương tiện giao thông khi bạn vào khối Schengen nếu hai phương tiện này khác nhau
34 Tên người đón tiếp hay tên tổ chức … Điền tên người bạn sẽ gặp hay tên tổ chức (doanh nghiệp) chú ý ghi rõ địa chỉ thông tin liên lạc
35 Ai tài trợ chuyến đi ? Điền tên người hay tổ chức sẽ chi trả chuyến đi của bạn tại khối Schengen, trừ trường hợp bạn đã khai những thông tin này ở mục 34
36 Phương tiện tài chính Đánh dấu mục phù hợp (bạn có thể đánh dấu nhiều mục)
Điền ngày hết hạn của bảo hiểm du lịch
37 Họ của chồng Ghi họ tên của chồng hợp pháp (nếu chồng xin thị thực, phải điền tờ khai xin cấp thị thực riêng)
38 Họ của chồng khi khai sinh Khai mục này nếu chồng của bạn hiện tại đã thay đổi họ so với khi khai sinh và khác với thông tin bạn đã khai ở mục 37
39 Tên của chồng Khai tên của chồng hợp pháp
40 Ngày sinh của chồng Khai ngày sinh của chồng hợp pháp
41 Nơi sinh của chồng Khai nơi sinh của chồng hợp pháp
42 Con Ghi tên các con của bạn (nếu bạn xin cấp thị thực cho con, mỗi người con của bạn phải điền một tờ khai xin cấp thị thực riêng)
43 Thông tin cá nhân liên quan đến công dân thuộc khối Liên minh châu Âu Khai họ, tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu và quan hệ cha mẹ chỉ trong trường hợp bạn là chồng, con hay cha mẹ thuộc trách nhiệm của người mang quốc tịch Pháp hay một quốc gia thuộc liên minh châu Âu
44 Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tôi đồng ý … Hãy đọc. Không điền thêm bất kỳ thông tin nào ở đây
45 Nơi cư trú của người xin cấp thị thực Ghi rõ địa chỉ bưu điện đồng thời ghi rõ đó là hộp thư cá nhân hay trường hợp nhận thư tín qua người thứ ba hay tổ chức trung gian (trong trường hợp này, ghi tên người sở hữu chính thức hòm thư)
46 Số điện thoại Ghi số điện thoại cố định và sô điện thoại di động của bạn nơi bạn đang cư trú và, nếu cần thiết, số của bạn tại nước bạn nộp hồ sơ xin cấp thị thực
47 Địa điểm và ngày tháng Ghi địa điểm và thời gian ngày bạn điền tờ khai xin cấp thị thực, kể cả trường hợp bạn khai trước khi đến nộp hồ sơ ở sứ quán
48 Chữ ký Yêu cầu người xin cấp thị thực ký trên tờ khai chứ không phải một ai khác.
Nếu đương sự còn vị thành niên (chưa đến 18 tuổi), tờ khai xin cấp thị thực phải được người có thẩm quyền ký như cha, mẹ, người giám hộ và phải chứng minh được quan hệ qua giấy khai sinh.

 

VISA NAUY DU LỊCH 2018-2019

xem-tai-day

Nộp hồ sơ xin visa Nauy ở đâu?

Tùy theo nơi cư trú mà bạn đến địa điểm gần nhất để nộp hồ sơ. Có 2 địa điểm nộp hồ sơ xin visa Nauy sau:

1.Đại sứ quán Nauy tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 8th, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2.Lãnh sự quán Nauy tại TP.HCM:

Địa chỉ: 21-23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM.

Với hướng dẫn điền đơn xin visa Nauy trên chúng tôi vừa chia sẻ hy vọng đã phần

nào giúp gỡ rối cho những bạn đang loay hoay với cả đống thủ tục. Dịch vụ Visa Bảo

Ngọc chúng tôi là địa chỉ đáng tin cậy của quý khách khi gặp những khó khăn xin visa.

Với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý khách khắc phục những

khó khăn, đồng thời sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình làm visa giúp bạn. Chúc bạn

hoàn thành thủ tục nhanh chóng và thuận lợi!

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC

88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM

Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường

0915526190 – 0983915304 Ms. Trang

Email: visabaongoc@gmail.com

Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc

Website: https://visabaongoc.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button